• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VYSHKOVSKi.COM

 

JA slide show

Иск о внесении  изменений к договору аренды

До Дергачівського районного суду Харківської області

62300, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63

Позивач: Таранов Олег Максимович, що мешкає за адресою: 61045, м. Харків, вул. Кузнецька, 169

Засобів зв’язку не має

Відповідач: Дергачівська районна державна адміністрація Хаківської області

62300, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, м-н, Перемоги, 5.

Засоби зв’яку не відомі

Третя особа: Кравченко Сергій Андрійович, що мешкає за адресою:

м. Харків, вул. Червоного Прапора, 5-А, кв. 9

Засоби зв’яку не відоміПОЗОВНА ЗАЯВА

Про внесення змін до договору оренди22.11.2002 року між мною та Кравченко Сергієм Андрійовичем з одного боку та Дергачівською районною державною адміністрацією Харківської області з іншого, було укладено Договір оренди земельної ділянки №3. Предметом зазначеного договору була земельна ділянка загальною площею 9,2га., на якій розташовується водоймище, що знаходиться на території Дергачівської міської ради, біля с.Замірці, Дергачівського району Харківської області. Відповідно до п.2.2. вказаного договору термін укладення договору складає 5 років.

Оскільки для повноцінного використання предмету договору оренди мені було необхідно залучити значні матеріальні кошти, а термін дії договору був невеликим, крім того Жадан І.В. відмовився від подальшого сумісного орендування земельної ділянки, про що 05.04.2005р. написав листа орендадавцю, то 11.04.2005р. я направив листа, у яком виявив бажання переукласти договоір оренди на більш тривалий термін, а саме на 25 років.

08.08.2005 року я отримав офіційний дозвіл за підписом голови Дергачівської районної державної адміністрації Харкіської області на розробку технічної документації для виготовлення нових правовстановлюючих документів на земельну ділянку, що була орендована мною за вищевказаним договором. Розроблення технічної документації не зупиняло дії раніше укладеного договору оренди від 22.11.2002р. Я продовжував користуватися земельною ділянкою, своєчасно сплачуючи орендні платежі відповідно до умов договору оренди та одночасно готував технічну документацію.

Взагалі, між мною та Дергачівською районною державною адміністрацією Харківської області з самого початку дії договру аренди та до теперешнього часу склалися партнерські та позитивні відносини, я та орендодавець досі продовжуємо фактично виконувати права та обовязки за договором оренди, а саме я слачую орендні платежі та користуюся наданою земельною ділянкою, а орендодавець приймає від мене орендні платежі та не вчиняє ніяких дій стосовно заборони користування земельною ділянкою. Факт внесення мною орендних платежів підтверджується квитанціями за весь термін користування предметом договору оренди.

Відповідно до ст. 604 ЦК України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. У ч.2 ст. 642 ЦК України вказано, що якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції. Направлення мною орендодавцю листа від 11.04.2005р. з пропозицією переукласти договоір оренди на термін у 25 років, є ні чим іншим, як направлення пропозиції укласти договір про яку єдеться у ст.ст.604, 642 ЦК України, а дії Дергачівської районної державної адміністрації Хаківської області стосовно приймання від мене орендних платежів та утримання від вчинення дій щодо заборони користування земельною ділянкою – прийняттям моєї пропозиції.

Крім того у ст. 764 ЦК України, яка регулює відносини сторін за договором найму (оренди) зазначено, що якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим. Також ч.3 ст 33 ЗУ «Про оренду землі» вказано, що у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Крім того, Дергачівською районною державною адміністрацією Харківської області було винесено розпорядження №205 від 16.08.2002р. про передачу земельної ділянки загальною площею 9,2га. на умовах договору оренди з правом пролонгації.

Ч.2. ст. 30 ЗУ «Про оренду землі» встановлено, що у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене вважаю за необхідне внести такі зміни до умов договору про оренду земельної ділянки від 22.11.2002р. №3:

· Виключити Жадана Івана Павловича з усіх частин договору де вказуються наименування та реквізити сторон, у зв’язку з його особистою заявою від 05.11.2002 року та також у зв’язку із тим, що майже із початку дії договору, я самостійно виконував всі обовязки за договором (сплачував орендні платежі, реєстрував договір тощо);

· Змінити частину 1 п.2.2. Договору про оренду земельної ділянки від 22.11.2002р. №3 та викласти у такій редакції: «Договір укладається на термін 25 років, починаючи з дати його реєстрації»;

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 16, 604, 642, 764 ЦК України, ст.ст. 30,33 ЗУ «Про оренду землі» та ст.ст. 3, 15, 107, 118, 119 ЦПК України, -ПРОШУ:1. Виключити Кравченко Сергій Андрійович з усіх частин договору про оренду земельної ділянки від 22.11.2002р. №3де вказуються наименування та реквізити сторон;

2. Змінити частину 1 п.2.2. Договору про оренду земельної ділянки від 22.11.2002р. №3 та викласти у такій редакції: «Договір укладається на термін 25 років, починаючи з дати його реєстрації»;

Додатки:

1. Копія договору про оренду земельної ділянки від 22.11.2002р. №3;

2. Копія пропозиції переукласти договір на новий термін від 11.04.2005р.

3. Копія письмової відмови Жадана І.П. від договору;

4. Копія офіційної відповіді Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області від 08.08.2005р.;

5. Копії квитанцій про сплату орендних платежів;

6. Копія Розпорядження №205 від 16.08.2002р.;

7. Копії квитанцій про сплату державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

8. Копії Позовної заяви для відповідача та третьої особи у відповідній кількості.

26.02.2010 року Таранов О.М.

Другие образцы исков и заявлений: