• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VYSHKOVSKi.COM

 

JA slide show

ИСК ПО ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Сокирянському районному суду
60200, Чернівецька область,
м. Сокиряни, вул. Шевченка, 7

Позивач: Кирилюк Сергій Сергійович,
Що мешкає за адресою: 60225, Сокирянський район,
с. Гвіздівці, вул. Білих Троянд, 176


Відповідач: Управління Пенсійного фонду
України в Сокирянському районі
адреса: 60200, м. Сокиряни, вул. Центральна 74

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

 


У відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року (далі – Закон) я є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.
Мною _____________20___ р. було направлено письмове звернення до відповідача з вимогою здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2009-2010 роки та забезпечити її виплату.
Не дивлячись на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи, як орган владних повноважень, відмовив мені у моєму гарантованому ст. 6 Закону праві.
Вважаю, що відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до п. 5.4. Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р., “законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони“.
Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті мені соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує мої права на соціальний захист.
Згідно із ст. 54 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та ст. 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2009 році складає: з 1 січня – 498 гривень, з 1 листопада – 573 гривень.
Таким чином, до виплати мені належало у 2009 році:
- з 1 січня 2009 р. до 31 жовтня 2009 року по 149,40 грн. (498*30%=149,40) на місяць, а всього за 10 місяців – 1494,00 грн. (149,40*10=1494),
- з 1 листопада 2009 року до 31 грудня 2009 року по 171,90 грн. на місяць (573*30%=171,90), а всього за 2 місяці 343,80 грн. (171,90*2=343,80).
Всього за 2009 рік належало до виплати 1837,80 грн. (1494,00+343,80=1837,80)
Фактично у 2009 році мені була виплачена соціальна допомога як дитині війни в обмеженому розмірі на суму _____, що підтверджується довідкою Управління Пенсійного фонду, яка додається до позову.
Таким чином, сума недоплаченої державної соціальної допомоги за 2009 рік становить _______ (__________прописом______________) гривень ____ коп. (1837,80 – ___фактично отримана сума____ = ___сума недоплати___)
Згідно із ст. 52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2010 році складає: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.
Таким чином, до виплати мені належало у 2010 році:
- з 1 січня 2010 р. до 31 березня 2010 року по 208,50 грн. (695*30%=208,50) на місяць, а всього за 3 місяці – 625,50 грн. (208,50*3=625,50),
- з 1 квітня 2010 р. до 30 червня 2010 року по 211,80 грн. (706*30%=211,80) на місяць, а всього за 3 місяці – 635,40 грн. (211,80*3=635,40),
- з 1 липня 2010 р. до 30 вересня 2010 року по 212,70 грн. (709*30%=212,70) на місяць, а всього за 3 місяці – 638,10 грн. (212,70*3=638,10),
- з 1 жовтня 2010 р. до 30 листопада 2010 р. по 216,90 грн. (723*30%=216,90) на місяць, а всього за 2 місяці – 433,80 грн. (216,90*2=433,80).
Всього за 11 місяців 2010 р. належало до виплати 2332,80 грн. (625,50+635,40+638,10+433,80=2332,80).
Фактично за 11 місяців 2010 року мені була виплачена соціальна допомога як дитині війни в обмеженому розмірі на суму _____, що також підтверджується доданою до позову довідкою Управління Пенсійного фонду.
Таким чином, сума недоплаченої державної соціальної допомоги за 11 місяців 2010 року становить _______ (__________прописом______________) гривень ____ коп. (2332,80 – ___фактично отримана сума____ = ___сума недоплати___).
А всього, з 2009 рік і 11 місяців 2010 року мені відповідачем не доплачено ______ (__________прописом______________) гривень ____ коп. (__сума недоплати за 2009 р.___ + ___сума недоплати за 2010 р. ____ = ______).
Вважаю, що відповідач повинен донарахувати і виплатити мені недоплачні суми.
Конституційний Суд Україні 9 вересня 2010 року у справі 1-40/2010 за конституційним поданням Верховного Суду України, визнав неконституційними положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами” від 18 лютого 2010 року № 1691–VI та при цьому визначив, що такі справи, в тому числі за позовами до органів Пенсійного фонду, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.
Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Відповідач здійснював мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобовязаний проводити перевірку розрахунків відповідача, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що відповідач діє у відповідності до вимог законодавства, а достовірно узнав про порушення моїх прав відповідачем лише з його відповіді мені ___ ________ 2010 р. Таким чином я рахую, що мій строк звернення до суду з цими позовними вимогами не пропущений.
Але якщо суд буде вважати, що цей строк в якійсь його частині мною пропущений, то прошу врахувати, що перехід на розгляд справ даної категорії за нормами адміністративного судочинства було здійснено лише після винесення зазначеного Рішення КСУ від 9 вересня 2010 р., яке стало відомим лише наприкінці вересня цього року. До винесення цього Рішення і його публікації діяли норми цивільно-процесуального законодавства і норма ст. 87 ЦК України, відповідно до якої строк позовної давності щодо позовних вимог даної категорії становив 3 роки.
Таким чином, діючи згідно чинного законодавства я на період до 1 січня 2011 року міг розраховувати на застосування по відношенню до мене трьохрічного строку позовної давності до подачі позову, тобто за період з листопада 2007 р. При цьому я не міг передбачити, що моє право на звернення до суду з позовними вимогами про стягнення доплати дітям війни буде так істотно обмежене по строках державними органами і мене поставлять у нерівні умови з тими громадянами, які звернулися до суду в період до серпня – вересня 2010 р. Навіть цю обставину я рахую достатньою підставою для поновлення для мене строку звернення до суду за період, що перевищує 6 місяців і в цілому за 3 роки до цього мого звернення (але я прошу за період з 1 січня 2009 р.).
Крім того, ______(зазначити особисті поважні причини пропуску строку (хвороба, тривале відрядження, інше), якщо такі є)_________, що підтверджується доданою мною до позову довідкою ___(з роботи, з медустанови, інше)_____. Також зазначені обставини можуть бути підтверджені в судовому розгляді показами свідків ____________ та ________.
Вважаю ці обставини поважними причинами пропуску строку звернення до адміністративного суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України,
прошу:
1. у разі, якщо суд вважає строк мого звернення до адміністративного суду  з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, прошу поновити цей строк;
2. визнати протиправними недоплату належних мені, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті мені цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2009 і 11 місяців 2010 року;
3. зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі Чернівецької області провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2009 рік, а також за 11 місяців 2010 року і до дати набрання сили Постановою суду;
3. стягнути з відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат (держмито);
4. позов прошу розглянути без моєї участі.
Додатки:
1. копія паспорта позивача,
2. копія пенсійного посвідчення з відміткою “Діти війни”;
3. лист-відмова відповідача і довідка про фактично сплачені суми соціальної допомоги;
4. квитанція про сплату державного мита;
5. ___(документ на підтвердження поважності пропуску строку, якщо такий є)__;
6. копія позову з копіями додатків.
1 грудня 2010 р.                                     Кирилюк С.С.